CHIÊU SINH LỚP TẬP HUẤN THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ

Kính gửi: Quý cơ quan

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Sản xuất, Dịch vụ thuộc Trường Đại học Trà Vinh thông báo chiêu sinh Lớp tập huấn Thực hành khai báo thuế nội dung cụ thể như sau:

1.  Đối tượng, chương trình:

- Đối tượng: Những người làm công tác tài chính - kế toán - quản trị kinh doanh tại các cơ quan doanh nghiệp những đơn vị cá nhân quan tâm đến vấn đề về thuế.

ü     Riêng các đối tượng đang học Ngành kinh tế (ngành kế toán, quản trị kinh doanh, kinh tế, sơ cấp kế toán…)sẽ được giảm 20 % học phí.

- Chương trình:  Đính kèm

2. Cán bộ giảng dạy: Là những Giảng viên có thâm niên công tác, có học vị Tiến sĩ đến từ TP. Hồ Chí Minh.

3. Thi gian hc: 02 ngày (15,16/9/2016)

4. Học phí: 600.000 đồng/học viên (kể cả tài liệu học tập).

5. Chứng nhận: Do Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh cấp. 

@Liên hệ: Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học & Sản xuất, Dịch vụ (CSP)  thuộc Trường Đại học Trà Vinh (Khu II);

C Địa chỉ: Số 105 Kiên Thị Nhẫn, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

  •  Điện thoại: 0743. 867779 - Fax: 0743. 866 344  - Website: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.