THÔNG BÁO CHIÊU SINH

KHÓA BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

Khai giảng: 07/09/2016

                Kính gửi:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Quý cơ quan – Doanh nghiệp

Căn cứ Luật Đấu thầu mới bổ sung sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 11/2013;

Căn cứ Luật Đấu thầu sửa đổi, Nghị định số 63/2014/NĐ- của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp và bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu.

Là cơ sở đào tạo được Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho phép tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học & Sản xuất Dịch vụ thuộc Trường Đại học Trà Vinh tổ chức khóa Bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ nghiệp vụ Đấu thầu cụ thể  như sau:

Nội dung khóa học: Do Bộ kế hoạch Đầu tư ban hành tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT.

Chứng chỉ: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học & Sản xuất Dịch vụ thuộc Trường Đại học Trà Vinh cấp theo quy định

Đối tượng: Cán bộ - Chuyên viên quản lý dự án; Cán bộ điều hành doanh nghiệp, doanh nghiệp xây dựng, giao thông, Kỹ sư giám sát công trình; Chuyên  viên làm việc cho các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, các công ty xây dựng, các đơn vị có công trình đầu tư hoặc dự án  mua sắm trang thiết bị.

    Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản

  • Chi phí trọn khóa: ; bao gồm đầy đủ tài liệu của khóa học.Hồ sơ gồm có:
    • Thời gian học: 03 ngày (7,8& 9/09/2016)

           -  Bản sao giấy CMND

            -  02 ảnh  màu 3x4

v     Khai giảng:  7giờ 30 phút, ngày  07/09/2016 ( Thứ tư )

@ Nhận đăng ký tham gia khóa học kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày  01/09/2016.

FMọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học & Sản xuất, Dịch vụ (CSP) thuộc Trường Đại học Trà Vinh (Khu II);

v     Địa chỉ: Số 105 Kiên Thị Nhẫn, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

v    Điện Thoại : (0743). 867 779.