THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA BỒI DƯỠNG  VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP

Khai giảng: 20/8/2016

Kính gửi:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Quý cơ quan – Doanh nghiệp

          Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 về việc Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệmlại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị  kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;

          Căn cứ công văn số: 5860.TC/CĐKT, ngày 31/5/2004 của Bộ Tài chính về việc cho phép Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh, nay là Trường Đại học Trà Vinh mở các lớp bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng.

          Căn cứ vào Thông tư số: 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành “ Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức Bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng”.

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học & Sản xuất Dịch vụ thuộc Trường Đại học      Trà Vinh thông báo chiêu sinh khóa Bồi dưỡng Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp cụ thể như sau:

v      Đối tượng và điều kiện tham gia khóa học:

           - Cán bộ, viên chức đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc trưởng phòng kế toán chưa có Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởng để được đề bạc chức vụ Kế toán trưởng theo qui định của Bộ Tài chính trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và các đơn vị Kinh doanh.

           - Có thời gian công tác tối thiểu 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp  Đại học chuyên ngành Tài chính, kế toán, kiểm toán và 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp Trung học hoặc Cao đẳng chuyên ngành về Tài chính, kế toán, kiểm toán.

v      Nội dung khóa học: Theo chương trình tại Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính.

v      Học phí :

            - Học phí lớp kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp: 2.400.000đ/01học viên; ( bao gồm tài liệu của khóa học).

            - Học phí lớp kế toán trưởng Doanh nghiệp::2.700.000đ/01 học viên; (bao gồm tài liệu của khóa học).

v      Quyền lợi của học viên:

           Kết thúc lớp học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp và kế toán trưởng doanh nghiệp. Chứng chỉ này là điều kiện bắt buộc để các cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng theo qui định của Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV, ngày 15/11/2013.

          Phôi Chứng chỉ Kế toán trưởng do Bộ Tài chính cấp và có giá trị trên toàn quốc.

  • Khai giảng:  7giờ 30 phút, ngày  20/8/2016 ( Thứ bảy )
    • Thời gian đăng ký : Từ ngày ra thông báo đến  hết ngày  15/8/2016
    • Thời gian học:  Thứ bảy và Chủ nhật hàng tuần.

FMọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học & Sản xuất, Dịch vụ (CSP) thuộc Trường Đại học Trà Vinh (Khu II).

v     Địa chỉ: Số 105 Kiên Thị Nhẫn, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

v    Điện Thoại : (0743). 867 779 .