Nhân sự Bộ môn Nghệ thuật gồm có 4 cán bộ, đảm nhiệm các công việc khác nhau, thông tin cụ thể như sau:

BỘ MÔN NGHỆ THUẬT

 1

Phạm Thị Tố Thy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sĩ

Trưởng Bộ môn

 2

Lâm Thị Thu Hiền

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cử nhân

Giảng viên

 3

Nguyễn Đăng Hai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thạc sĩ

Giảng viên

4 Sơn Kim Hà This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cử nhân Giảng viên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271