1. Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Huệ

      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                     Điện thoại: 074.3855246 - 241

2. Phó Trưởng Khoa: ThS. Lâm Quang Vinh

     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                Điện thoại: 074.3855246 - 255

3. Phó Trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             Điện thoại: 074.3855246 - 248 

  • Địa chỉ Khoa NN-VH-NT KHMER NB: Khu I, Số 126, Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271