- Đào tạo chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn Khmer Nam Bộ bậc đại học

—       - Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy theo kế hoạch chung của nhà Trường.

—       - Phối hợp với Phòng Ban, Trung tâm và các đơn vị khác có liên quan để xây dựng, thực hiện chương trình, biên soạn bài giảng, giáo trình, TLTK.

—      - Giảng dạy, nghiên cứu cải tiến PPGD; tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

—       - Thực hiện quy trình đánh giá theo đúng quy định.

—       - Tạo mối quan hệ hợp tác với các cá nhân, đơn vị trong và ngoài trường để SV thực tập, tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

—      - Xây dựng, quản lý và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học của Bộ môn.

—      - Học tập, trao đổi kinh nghiệm thông qua các khóa tập huấn, dự giờ, SHCM để nâng cao tay nghề.

—      - Nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

—      - Thực hiện công tác chủ nhiệm; công tác Đoàn thể, Công đoàn do Khoa, Trường phát động.

—      - Tham gia công tác tuyển sinh: ra đề, coi thi, chấm thi thuộc các hệ đào tạo chính quy, liên thông, VLVH do Trường tổ chức

—      - Quản lí cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ môn.

—      - Một số công tác khác do Khoa, Trường phân công.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271