THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2016

     Căn cứ Thông báo số 44/TB-UBND ngày 13/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2016,

     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2016 như sau:

    1. Treo cờ tổ quốc: Các khu hành chính và các Chi nhánh thuộc Trường treo cờ Tổ quốc nơi trang trọng trong 02  ngày, từ 06 giờ sáng ngày 30/4/2016 đến hết ngày 01/5/2016.

      2. Nghỉ lễ: Lễ 30/4 và 01/5/2016 tất cả công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động được nghỉ làm việc 2 ngày: ngày 30/4 và 01/5/2016 theo quy định; do ngày 30/4 và 01/5/2016 trùng vào nghỉ hàng tuần nên được nghỉ bù vào 02 ngày: 02 và 03/5/2016 (thứ hai và thứ ba). Ngày 04/5/2016 tất cả công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động trở lại làm việc bình thường.

Xem chi tiết

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271