In bài này

 THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi lần 2 (đợt 2) học kỳ I năm học 2015 – 2016 

Căn cứ Quyết định số 1167/2015/QĐ-ĐHTV, ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy định Đánh giá học phần;

Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ thông báo đến tất cả sinh viên có điểm tổng kết của môn học dưới 4,0 (đối với hệ đào tạo theo tín chỉ) và có điểm tổng kết của môn học dưới 5,0 (đối với hệ đào tạo theo niên chế) thuộc các nhóm môn học do giảng viên thuộc khoa giảng dạy vàđã được công bố trên website cổng thông tin sinh viên đến hết ngày 15/4/2016.

Nay, Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ thông báo về việc tổ chức thi lần 2 (đợt 2) của học kì I năm học: 2015 – 2016, cụ thể như sau:

1. Sinh viên đăng ký:

        Thời gian: Từ ngày 05/5/2016 (thứ năm) đến hết ngày 13/5/2016 (thứ sáu)

        Địa điểm: Văn phòng Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ  - E31.104, Tòa nhà E31, khu I, Trường Đại học Trà Vinh.

2. Công bố kết quả đăng ký và lịch thi lần 2 (đợt 2):

      Thời gian: Ngày 18/5/2016 (thứ tư).

            Địa điểm: Bảng thông báo của Khoa và trên website http://lca.tvu.edu.vn/ (mục thông báo).

Lưu ý: Các trường hợp không đăng ký hoặc đăng ký trễ hạn, khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về sau và sinh viên phải đăng ký học lại khi có thông báo của Phòng Đào tạo.

Đề nghị cố vấn học tập, cán bộ giảng dạy và các Khoa có liên quan hỗ trợ thông báo đến tất cả sinh viên thông tin này.

TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

NGUYỄN THỊ HUỆ