Văn phòng Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ gồm có 08 nhân sự, đảm nhiệm các công việc cụ thể như sau:
VĂN PHÒNG KHOA
1  Nguyễn Thị Huệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tiến sĩ Trưởng khoa
2 Lâm Quang Vinh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thạc sĩ Phó Trưởng khoa
3 Nguyễn Thị Thu Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thạc sĩ Phó Trưởng khoa
4 Diệp Văn Thiện This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cử nhân Chánh Văn phòng Khoa
5 Phan Hồng Phong This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Kỹ sư Phụ trách tài chính Khoa
6 Nguyễn Văn Mí This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Kỹ sư Giáo vụ Khoa
7 Kim Văn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Kỹ sư Viên chức
8 Nguyễn Thị trúc Phương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thạc sĩ Viên chức
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271