Thứ Sáu, Tháng Mười 15, 2021

Thông báo

DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN CẤP ĐƠN...

DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN CẤP ĐƠN VỊ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ SẢN XUẤT DỊCH...

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ ĐẦU TƯ...

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Sản xuất, Dịch vụ Gửi đến Qúy Cơ quan và Doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức...

Hợp tác quốc tế và xúc tiến dự án

DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU ĐÃ THỰC HIỆN

    1. Hợp đồng tư vấn, thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải phòng thí nghiệm cho tòa nhà khoa Nông Nghiệp Thủy Sản…………

Xem thêm…

Sản xuất dịch vụ

Bồi dưỡng, tập huấn

Đào tạo nghề

Sản Phẩm

Bài viết mới

TRUNG TÂM CSP PHỐI HỢP VỚI PHÒNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN CÀNG...

Thực hiện kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956. Nhằm để cung cấp cho các anh chị...

Đọc nhiều