Thứ Ba, Tháng Mười Một 24, 2020

Thông báo

Hợp tác quốc tế và xúc tiến dự án

DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU ĐÃ THỰC HIỆN

    1. Hợp đồng tư vấn, thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải phòng thí nghiệm cho tòa nhà khoa Nông Nghiệp Thủy Sản…………

Xem thêm…

Sản xuất dịch vụ

Bồi dưỡng, tập huấn

Đào tạo nghề

Sản Phẩm

Bài viết mới

TRUNG TÂM CSP PHỐI HỢP VỚI PHÒNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN CÀNG...

Thực hiện kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956. Nhằm để cung cấp cho các anh chị...

Đọc nhiều