Thứ Hai, Tháng Tư 19, 2021

Thông báo

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ ĐẦU TƯ...

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Sản xuất, Dịch vụ Gửi đến Qúy Cơ quan và Doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức...

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ...

KHAI GIẢNG: 15/02/2020 THONG BAO KE TOAN TRUONG T1-2020

Hợp tác quốc tế và xúc tiến dự án

DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU ĐÃ THỰC HIỆN

    1. Hợp đồng tư vấn, thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải phòng thí nghiệm cho tòa nhà khoa Nông Nghiệp Thủy Sản…………

Xem thêm…

Sản xuất dịch vụ

Bồi dưỡng, tập huấn

Đào tạo nghề

Sản Phẩm

Bài viết mới

TRUNG TÂM CSP PHỐI HỢP VỚI PHÒNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN CÀNG...

Thực hiện kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956. Nhằm để cung cấp cho các anh chị...

Đọc nhiều